Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος :  Νοχού Δέσποινα

Αντιπρόεδρος: Αποστολία Σκλείδη

Γραμματέας: Mαίρη Βλαχούτσου

Tαμίας: Καραζαφείρη Τριανταφυλλιά

Έφορος Αθλητικού Τμήματος: Αθηνά Συρίβελη

Έφορος Πολιτιστικού Τμήματος: Μαριάννα Γκαγκάκη

Έφορος Υλικού- Eγκαταστάσεων: Αναστασία Αναστασίου