Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος :  Γιαλαμά Ελένη

Αντιπρόεδρος: Φυγετάκης Μιχαήλ

Γραμματέας: Mαίρη Βλαχούτσου

Tαμίας: Eλένη Μπαμπαλή

Έφορος Αθλητικού Τμήματος: Mαριάννα Γκαγκάκη

Έφορος Πολιτιστικού Τμήματος: Δέσποινα Νοχού

Έφορος Υλικού- Eγκαταστάσεων: Τριανταφυλλιά Ευαγγελινάκη Ζήση