Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος :  Καραζαφείρη Τριανταφυλλιά

Αντιπρόεδρος: Κοντορίζος Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Βαλατσός Απόστολος

Tαμίας: Αδραχτά Αποστολία

Έφορος Καλλιτεχνικού τμήματος: Παγωνάρη Σταυρούλα

Έφορος Πολιτιστικού Τμήματος: Δανιηλίδου Πασχαλιά

Έφορος Αθλητικού Τμήματος: Συρίβελη Αθηνά