Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταρτιάς

Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Πορταριάς στεγάζεται στο αρχοντικό Ζούλια στο γραφικό οικισμό του Πηλίου. Το κτήριο, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής, χρονολογείται στο 1864 και λειτουργούσε ως επαγγελματική Σχολή Θηλέων.

Στους χώρους του φιλοξενείται η μόνιμη ιστορική και λαογραφική έκθεση με αντικείμενα, κειμήλια, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής κ.ά. που αφηγείται την ιστορία και τον τρόπο διαβίωσης των ντόπιων. Τα περισσότερα από τα εκθέματα του μουσείου είναι αυθεντικά, πρωτότυπα και δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη του να γνωρίσει κάποια από τα στοιχεία της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής –εστιάζοντας στον τρόπο ζωής και επανένταξης των Αιγυπτίων στο συγκεκριμένο τόπο– από τις αρχές του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα.

Το μουσείο διαθέτει διάφορες αίθουσες, όπως αυτές των Αιγυπτιωτών, της εκπαίδευσης, της ιδιωτικής ζωής των κατοίκων της Πορταριάς, του ξενοδοχείου Θεοξένια και του Σπ. Πορφύρη.

Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί το 1985 από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο Τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Διεύθυνση: Πορταριά

Τηλέφωνο: +30 2428099920